PROJEKTY 2019

Management spolupráce mezi firmami a neziskovými organizacemi je mým ústředním tématem i v letošním roce. Těším se na všechny projekty, které mě letos čekají. 

ASHOKA

Ashoka od roku 1980 v 80 zemích světa vyhledává, propojuje a podporuje sociální inovátory. Jsou to vůdčí osobnosti z různých sfér společenského života, kteří jedinečným a systémovým způsobem i s podnikavostí sobě vlastní řeší nejpalčivější problémy naší společnosti. Od roku 2015 pořádá česká pobočka Ashoky akci NA JEDNÉ LODI, na keré se setkávají lidé z byznysu i společensky prospěšných organizací. S cílem mluvit spolu, inspirovat se, motivovat se a navazovat spolupráci. Já jsem od ledna letošního roku idea maker této skvělé akce. Mám za úkol zpracovat výstupy minulých ročníků, zrevidovat vizi a cíle, profilovat téma letošníku ročníku a spoluvybrat 150 hostů z byznysu a 150 hostů ze společensky prospěšných organizací tak, aby kromě velké party byla loď i místem, kde se začínají navazovat zajímavá profesní partnerství a přichází inspirace na zajímavé projekty.

SVĚTLUŠKA

Pro Nadační fond Českého rozhlasu připravuji už třetí workshop na míru. Týká se projektu “Návštěvy potmě” v rámci kterého lidé se zrakovým postižením dělají společnost seniorům v domovech a brzy i v domácnostech. Témata workshopů si tým volí sám podle toho co zrovna v projektu řeší – Komunikace, Vyrovnávání se s úmrtím, Scénáře pro různé situace atd. Mým úkolem je téma zpracovat pro půldenní setkání, které by mělo končit spokojeností všech zúčastněných. To se zatím daří 🙂 Pokud i vy máte téma, pro které byste rádi měli workshop na míru, napište mi nebo zavolejte.

PRÁVĚ TEĎ

Pro obecně prospěšnou společnost Právě teď, která se věnuje komunitním a vzdělávacím aktivitám pro seniory pomáhám se zpracováním akčního pláu, který by jim ujasnil možnosti a strategii v jejich projektu komunitního centra pro rok 2019. Revidujeme i komunikační strategii a způsob, jakým oslovují firmy s žádostí o podporu. Znamená vyhodnotit úspěšnost a efektivitu již učiněných kroků, zohlednit možnosti a představy realizátora a navrhnout optimální řešení, kterým se dosáhne předem stanoveného cíle. Jednoduše řečeno: rozebrat, uklidit, složit. Výhodou takového úklidu je můj vhled jako externisty, který není zatížen každodenním provozem a vnímá projekt s odstupem a orientuje se na jeho cíle a poslání organizace.

AMELIE

Organizace Amelie se už více než deset let věnuje tématu onkologických onemocnění. Pořádá vzdělávání, pohybové aktivity, osvětu, má dobrovolnický program a zútulňuje nemocnice. A taky pořádá TULIPÁNOVÝ MĚSÍC. Zakoupením tulipánu od partnera akce Florea, přispějete 30% z ceny tulipánu právě na Amelii. Mým úkolem bylo zrevidovat materiály, které akci propagují a navrhnout, jak být srozumitelní a atraktivní. 

Změní jedno naše společné kafe něco? Změní. Zjistíte to podstatné.
Jestli jsem ten správný člověk pro vás a co je další krok, který máte udělat.