PROJEKTY 2019

NAMASTE CARE - projekt pro lidi s demencí

Projekt Namaste care vznikl v USA před více než patnácti lety. Vytvořila ho Joyce Simard. Sociální pracovnice, která se ve své praxi stále více setkávala s klienty s demencí a stále více vnímala, jak izolovaní tito lidé často bývají. Od té doby se stalo spousta věcí a projekt nyní funguje v deseti zemích světa. V červenci loňského roku jsme se stali oficiálními ambasadory této metodiky, která je pro nás něčím víc, než nástrojem aktivizace. Je pro nás způsobem, jak pomáhat týmům v zařízeních naučit se lépe vnímat potřeby všech klientů. V roce 2020 nás čekají čtyři domovy pro seniory a minimálně 20 rodin, které chtějí lépe pečovat a nevyhořet.

 

 

CEMS - CSR in practise

Plně v angličtině vyučovaný manažerský program CEMS je určený pro talentované absolventy ekonomicky zaměřeného bakalářského oboru. Součástí vzdělávání je i program CSR in practise v rámci kterého jsem pro studenty přednášela. Tématem bylo vytovření fundraisingové strategie pro charitativní projekt. Nezůstalo jen u teorie. Akční studenti se výzvy chopili a pro projekt Bátor tábor ve výsledku skutečně sehnali několik desítek tisíc korun. Nejlepší vzdělávání je vzdělávání v praxi 🙂

 

 

EDUIN - Kreativní koncept pro novou dárcovskou výzvu

Organizace Eduin se už od roku 2010 věnuje tématu vzdělávání. Usiluje o to, aby veřejnost byla informovanější a schopnější o vzdělávání přemýšlet a podporovat jeho proměnu. Mým úkolem bylo připravit kreativní návrh nové dárcovské výzvy, která přivede nové podporovatele z řad individuálních dárců.

 

 

BÁTOR TÁBOR - rozjezd maďarského projektu v ČR

Čtyřicet dětí po onkologické léčbě jezdí od roku 2008 na maďarský tábor, organizovaný organizací Bátor tábor . Tábor pomáhá dětem připravit se na integraci do společnosti po náročné léčbě, pomáhá jim posilovat víru v úplné uzdravení a dopřát radost, o kterou někdy díky nemoci přichází. Aby mohl tábor pomáhat ještě více dětem, bude se příští rok pořádat i v ČR. Mojí rolí je nastavit strategii. Fundraisingovou i programovou.

 

 

 

ASHOKA - realizace networkingové párty

Skoro 200 zástupců byznysu a skoro 200 zástupců veřejně prospěšných projektů. Takhle vypadal pátý ročník letní networkingové párty “Na jedné lodi”. Tématem byla “spolupráce” a mým úkolem celý pátý ročník spolu se svými kolegy z Ashoka, zrealizovat. Vyhledávat vhodné příklady dobré praxe, komunikovat s partnery a designovat podobu celé akce tak, aby byla zábavná i přínosná zároveň.

 

MANAGEMENT PRO NEZISKOVKY - můj nový projekt

Pořád se opakují stejné scénáře – Kde máme shánět peníze? Jak lépe řídit projekty? Jak dělat PR, když nemáme PR manažera? Po téměř patnácti letech na pomezí managementu a sociální práce jsem se rozhodla rozšířit svoje aktivity a vznikl Management pro neziskovky. Kurzy, které mají za cíl profesionalizovat management neziskových organizací. Promítla jsem do nich všechno, co jsem se za patnáct let v oboru naučila a vyvarovala jsem se všeho, co mně osobně na vzdělávacích kurzech vadí.

Vznikl koncept, který funguje, a který nás baví.

  • Maximálně deset lidí na kurzu
  • Obsah kurzu je vždy vyladěný podle typu účastníků
  • Dáme vám víc praxe než teorie
  • Sdílíme s vámi otevřeně naše úspěchy i neúspěchy
  • Konzultace po kurzu zdarma, kdybyste náhodou nevěděli kudy kam
  • Pět kroků na míru každému účastníkovi – co mám zítra udělat, aby se věci pohnuly

Baví nás dělat kvalitní, profesionální a ryze na míru šité kurzy, ze kterých si odnesete víc, než popsaný blok. Ano, i proto stojí víc, než ostatní. Ale jak říkají naši absolventi „Zdálo se nám to moc, ale když vidím, co mi to dalo, stálo to za to.“ Tak tohle je moje největší pracovní výzva letošního roku, kterou už asi nic nepřekoná 🙂

NADAČNÍ FOND POMOCI KARLA JANEČKA -transformace organizace spojená s novým projektem

Nadační fond pomoci pomáhá obětem podvodu, agrese a iracionální byrokracie. Jeden z nejvýraznějších nástrojů, které k tomu využívají, je pořádání crowdfundingových sbírek. A ty chtějí dělat ještě větší a ještě lepší. V souvislosti s nově vznikající platformou se mění i fungování organizace. Změny v týmu i ve strategii. Mojí rolí je držet všechno pohromadě a zajistit, aby fond fungoval a zvládl i náročnou transformaci.

CEREBRUM - projekt "poradny v nemocnicích" a zahájení jejich provozu

Cerebrum pomáhá osobám se získaným poškozením mozku od roku 2007. Od podzima 2018 jsme pracovali na tom, aby se o službách organizace dozvídali pacienti a jejich rodiny co nejdříve. A vydali jsme se do nemocnic. Poškození mozku přichází jako rychlá a nečekaná událost na kterou není nikdo připraven. Naše úvahy směřovaly k tomu, abychom pacientům a jejich rodinám včas a rychle poskytli potřebné informace. Proto jsme vymysleli koncept poraden, které sídlí přímo v nemocnicích. Mým úkolem bylo připravit všechno pro to, aby se poradny postupně mohly otevírat a aby nebyly jen o letácích ve stojanu, ale o aktivním týmu, který je provázaný s týmem dané nemocnice a doplňuje její potřeby v daném tématu. První otevřenou poradnou je ta ve Vinohradské nemocnici na Neurologické klinice. Další zatím nenásledují. Úřad vlády poprvé po deseti letech nedal Cerebru dotaci. Organizace musí hledat nové zdroje.

ČESKÁ VEGANSKÁ SPOLEČNOST- Fundraisingová strategie

Organizace fungující od roku 2014 a s novým vedením od podzimu 2018. Potřeba profesionalizovat se a stabilizovat základy a potřeba zpracovat dlouhodobou fundraisingovou strategii. Jaké zdroje jsou ty správné pro tento projekt, jak s nimi pracovat a jak strategii rozvíjet, to je moje práce pro Českou veganskou společnost.

SVĚTLUŠKA - Workshopy na klíč - téma zahájení realizace nového projektu pro seniory

Pro Nadační fond Českého rozhlasu připravuji už třetí workshop na míru. Týká se projektu „Návštěvy potmě“ v rámci kterého lidé se zrakovým postižením dělají společnost seniorům v domovech a brzy i v domácnostech. Témata workshopů si tým volí sám podle toho co zrovna v projektu řeší – Komunikace, Vyrovnávání se s úmrtím, Scénáře pro různé situace atd. Mým úkolem je téma zpracovat pro půldenní setkání, které by mělo končit spokojeností všech zúčastněných. To se zatím daří 🙂 Pokud i vy máte téma, pro které byste rádi měli workshop na míru, napište mi nebo zavolejte.

PRÁVĚ TEĎ - Akční plán, koncept fundraisingové strategie

Pro obecně prospěšnou společnost Právě teď, která se věnuje komunitním a vzdělávacím aktivitám pro seniory jsem pomáhala se zpracováním akčního plánu, který měl za cíl ujasnit možnosti a strategii v jejich projektu komunitního centra pro rok 2019. Revidovali jsme i komunikační strategii a způsob, jakým oslovují firmy s žádostí o podporu. Vyhodnotili jsme úspěšnost a efektivitu již učiněných kroků, zohlednili možnosti a představy realizátora a navrhla jsem optimální řešení, kterým se dosáhne předem stanoveného cíle. Jednoduše řečeno: rozebrat, uklidit, složit. Výhodou takového úklidu je můj vhled jako externisty, který není zatížen každodenním provozem a vnímá projekt s odstupem a orientuje se na jeho cíle a poslání organizace.

AMELIE - kampaň "Tulipánový den"

Organizace Amelie se už více než deset let věnuje tématu onkologických onemocnění. Pořádá vzdělávání, pohybové aktivity, osvětu, má dobrovolnický program a zútulňuje nemocnice. A taky pořádá TULIPÁNOVÝ MĚSÍC. Zakoupením tulipánu od partnera akce Florea, přispějete 30% z ceny tulipánu právě na Amelii. Mým úkolem bylo zrevidovat materiály, které akci propagují a navrhnout, jak být srozumitelní a atraktivní.