PROJEKTY 2019

Management spolupráce mezi firmami a neziskovými organizacemi je mým ústředním tématem i v letošním roce. Těším se na všechny projekty, které mě letos čekají. 

CEREBRUM

Cerebrum pomáhá osobám se získaným poškozením mozku od roku 2007. Od podzima 2018 jsme pracovali na tom, aby se o službách organizace dozvídali pacienti a jejich rodiny co nejdříve. A vydali jsme se do nemocnic. Poškození mozku přichází jako rychlá a nečekaná událost na kterou není nikdo připraven. Naše úvahy směřovaly k tomu, abychom pacientům a jejich rodinám včas a rychle poskytli potřebné informace. Proto jsme vymysleli koncept poraden, které sídlí přímo v nemocnicích. Mým úkolem bylo připravit všechno pro to, aby se poradny postupně mohly otevírat a aby nebyly jen o letácích ve stojanu, ale o aktivním týmu, který je provázaný s týmem dané nemocnice a doplňuje její potřeby v daném tématu. První otevřenou poradnou je ta ve Vinohradské nemocnici na Neurologické klinice. Další zatím nenásledují. Úřad vlády poprvé po deseti letech nedal Cerebru dotaci. Bohužel bez konstruktivní zpětné vazby a bez ochoty sdělit důvody. Smutný obraz českého prostředí. Držím palce, aby se aktuálně pozastavený rozjezd dalších poraden netrval příliš dlouho.

ČESKÁ VEGANSKÁ SPOLEČNOST

Organizace fungující od roku 2014 a s novým vedením od podzimu 2018. Potřeba profesionalizovat se a stabilizovat základy a potřeba zpracovat dlouhodobou fundraisingovou strategii. Jaké zdroje jsou ty správné pro tento projekt, jak s nimi pracovat a jak strategii rozvíjet, to je moje práce pro Českou veganskou společnost.

SVĚTLUŠKA

Pro Nadační fond Českého rozhlasu připravuji už třetí workshop na míru. Týká se projektu “Návštěvy potmě” v rámci kterého lidé se zrakovým postižením dělají společnost seniorům v domovech a brzy i v domácnostech. Témata workshopů si tým volí sám podle toho co zrovna v projektu řeší – Komunikace, Vyrovnávání se s úmrtím, Scénáře pro různé situace atd. Mým úkolem je téma zpracovat pro půldenní setkání, které by mělo končit spokojeností všech zúčastněných. To se zatím daří 🙂 Pokud i vy máte téma, pro které byste rádi měli workshop na míru, napište mi nebo zavolejte.

PRÁVĚ TEĎ

Pro obecně prospěšnou společnost Právě teď, která se věnuje komunitním a vzdělávacím aktivitám pro seniory pomáhám se zpracováním akčního pláu, který by jim ujasnil možnosti a strategii v jejich projektu komunitního centra pro rok 2019. Revidujeme i komunikační strategii a způsob, jakým oslovují firmy s žádostí o podporu. Znamená vyhodnotit úspěšnost a efektivitu již učiněných kroků, zohlednit možnosti a představy realizátora a navrhnout optimální řešení, kterým se dosáhne předem stanoveného cíle. Jednoduše řečeno: rozebrat, uklidit, složit. Výhodou takového úklidu je můj vhled jako externisty, který není zatížen každodenním provozem a vnímá projekt s odstupem a orientuje se na jeho cíle a poslání organizace.

AMELIE

Organizace Amelie se už více než deset let věnuje tématu onkologických onemocnění. Pořádá vzdělávání, pohybové aktivity, osvětu, má dobrovolnický program a zútulňuje nemocnice. A taky pořádá TULIPÁNOVÝ MĚSÍC. Zakoupením tulipánu od partnera akce Florea, přispějete 30% z ceny tulipánu právě na Amelii. Mým úkolem bylo zrevidovat materiály, které akci propagují a navrhnout, jak být srozumitelní a atraktivní. 

Změní jedno naše společné kafe něco? Změní. Zjistíte to podstatné.
Jestli jsem ten správný člověk pro vás a co je další krok, který máte udělat.