CENA

Moje hodinová sazba je 1.000 Kč. Konzultace probíhá osobně nebo online. Podle toho, jak se domluvíme. Nejčastější témata, která v rámci konzultací řešíme, se týkají fundraisingu. Jak postavit správnou strategii, kde hledat zdroje, jak je oslovit. Často bývám také někým, kdo dává nezávislou zpětnou vazbu nebo podporu při rozhodování se o dalším směřování.