Simona sedí na schodech

UČÍM FIRMY POMÁHAT SMYSLUPLNĚ,
UČÍM NEZISKOVKY MYSLET BYZNYSOVĚ.

Vystudovala jsem sociální práci, vybudovala neziskovou organizaci s 15 zaměstnanci a deseti milionovým rozpočtem.
Více než patnáct let  se věnuji managementu sociálních projektů a spolupráci mezi firmami a neziskovkami. Rozumím, co potřebují neziskovky a vím, co chtějí firmy. 

Pracovala jsem na desítkách projektů a se stovkami lidí. Nastavuji strategie, provázím projekty startem, restartem, změnou. Neziskovkám pomáhám být profesionály, dobře řídit projekty a umět na ně shánět peníze, firmám zase najít vhodné projekty a témata k podpoře.