PROJEKTY 2005 – 2016

Tohle jsou projekty, které mě naučily co umím a projekty, kterým jsem svoje zkušenosti mohla předávat. Na všech jsem pracovala ráda a naplno.

ROZMARÝNA o.p.s. - zakladatelka, manažerka PR a fundraisingu

Osudový projekt, organizace, kterou jsem ve 22 letech založila. Podpora dětí v dětských domovech. První obrovské nadšení na začátku i první obrovské lidské zklamání na konci. Začátek od nuly a potvrzení, že cesta srdce, vášeň pro věc a víra v to co dělám, jsou základem úspěchu.

Rozmarýna po osmi letech činnosti zaměstnávala 15 lidí, měla přes dvacet dobrovolníků a spolupracovala s deseti dětskými domovy v České republice. Podporovalo ji pravidelně asi 30 firem a 20 individuálních dárců. Hospodařili jsme s rozpočtem více než 10 milionů korun ročně.

Naučila jsem se tady být PR a marketingovou manažerkou i fundraiserkou. Naučila jsem se, jak komunikovat sociální témata s lehkostí, i jak vybudovat kvalitní brand a získat si důvěru a podporu firem i jednotlivců.

CAFÉ ROZMAR - provozovatelka

První sociální firma v České republice, zaměstnávající děti po odchodu z dětského domova. Moje první zkušenost, že kombinace podnikání a charity je smysluplná cesta. Zkušenost, že hranice toho co zvládnu, mám ještě mnohem dál, než jsem si myslela. Zjištění, že lidský přístup je základ práce s kýmkoliv.

Ocenění Ethnic friendly zaměstnavatel, čestné členství od Business Leaders Forum za principy etického podnikání, postup za Českou republiku do finále mezinárodní soutěže vyhlášené Nadací Erste, oceňující projekty, které nejvíc přispívají sociální integraci. A také post 41. nejlepší restaurace podle Maurerova žebříčku v roce 2011 a 45 zaměstnaných dětí po odchodu z dětského domova za tři roky provozu.

ROSE&MARY FASHION - spolumajitelka

Druhý pokus kombinovat charitu a podnikání a druhé lidské zklamání. Důležitá životní zkušenost přenastavující moje hranice a uvědomění, že moje síla je v začátcích projektu, ve schopnosti přivést správné lidí ve správný čas, přesvědčit je o smyslu něčeho, co ještě neexistuje a dodat do projektu energii a život, na kterém pak může růst dál.

KRÁSA POMOCI o.p.s. - ředitelka

Na počátku moje motivace přinést do pro mě neznámého a médii obklopeného světa svoje zkušenosti a smysluplné projekty. Na konci uvědomění, že sem nepatřím a moje cesta je jinudy. Původně tříměsíční spolupráce, která nakonec trvala více než rok. Povedlo se během ní vyprofilovat činnost nadace a o.p.s., zpracovat strategický plán na tři roky, vymyslet smysluplné projekty. Taky vybudovat nový tým, vytvořit nový a jednotný brand nadace a navázat spolupráci s významnými partnery jako je FN Motol nebo Vojenská nemocnice ve Střešovicích.

NADAČNÍ FOND AUT-TALK - podpora se startem projektu

Na počátku byl Radovan, dítě s poruchou autistického spektra a jeho tatínek a sestra, kteří se rozhodli založit nadační fond a tématu se věnovat. Mojí rolí bylo je cestou k založení nadačního fondu provést. Stanovit si vizi a poslání, vytvořit základní koncept organizace a její zaměření. Vymyslet projekty, které jsou potřebné a mohou skutečně pomáhat. Vymyslet způsob, jak složité téma komunikovat, jaké partnery a s čím oslovovat a jakým směrem se rozvíjet. Vytvořit jednotnou identitu a styl, kterým se fond bude prezentovat.

TICHÝ SVĚT - koncept komunikace

Největší organizace u nás zaměřená na svět neslyšících. Desítky skvělých projektů, o kterých se málo ví. Mojí rolí bylo navrhnout koncept komunikace, zpřehlednit to, co Tichý svět dělá. Z původních asi 20 aktivit jsme udělali čtyři jasná témata. Ta jsou nyní v rukou nového PR ředitele k dalšímu využití. Další spolupráce byla o projektu sociální firmy, kavárny/pekárny, přípravě a realizaci výběrového řízení a hledání toho správného provozního.

NADAČNÍ FOND BONTONFILM - analýza csr příležitostí

Nový projekt, který ještě neběží. Nápad společnosti Bontonfilm vybudovat vlastní nadační fond a podporovat zaměstnávání znevýhodněných osob. Jak? Co? Kdy? S kým? To byla moje práce. Zpracovat nápad tak, aby byl realizovatelný a smysluplný, najít vhodné partnery, zpracovat první propagační materiály.

KONGRES ŽEN - PR manažerka

Zjištění, že i na tématu, které pro mě osobně není stěžejní, se dá pracovat naplno. Že jiný úhel pohledu může pomoci komunikovat kontroverzní a složitá témata lidským a srozumitelným způsobem. Zkouška mojí schopnosti předávat složité informace jednoduše dál.

SIEMENS FOND POMOCI - členka grantové komise

Sedm let dobrovolnické práce pro Siemens fond pomoci. Desítky žádostí o finanční podporu každý měsíc, jejich pročítání, hodnocení, rozdělování částky 100.000 korun měsíčně. Zajímavá zkušenost, náhled do světa nejrůznějších projektů a způsobu jejich fungování.

PRO BONO ALIANCE - konzultantka fundraisingu

Jednorázová, ale zajímavá práce v externím týmu, zaměřeném na fundraisingový plán organizace. Koho a jak oslovit, kde o kolik žádat, co využít a jak. Podpora s plánováním benefičních eventů.