PROJEKTY 2018

YELLOW RIBBON RUN - Profesionalizace projektu

Projekt, který říká, že každý si zaslouží druhou šanci. I ti, kteří jsou nebo byli ve výkonu trestu. Projekt „Běh se žlutou stužkou“ je realizován díky platformě tvořené z organizace Rubikon Centrum, Probační a mediační služby, Vězeňské služby a RunCzech. Mojí rolí je spolupracovat na kompletní realizaci projektu od zajištění partnerů, nastavení komunikační strategie, přípravě detailního plánu daného dne a vytvoření osvětového doprovodného programu.

ZÁKLADY FUNDRAISINGU - Školení pro projekt "Dejme práci šanci"

Dvoudenní školení na téma Fundraising a komunikace přineslo klasickou otázku „A máme vůbec co nabídnout?“. Školení probíhalo interaktivně, každý z osmi zúčastněných projektů dostal svůj prostor a možnost konzultovat svůj záměr a aktuální problémy při jeho realizaci. Principem byla konstruktivní kritika, diskuze, konkrétní rady a tipy, jak a kde začít.

WORKSHOP V OSTRAVĚ - Zkušenosti z Floridy

Sdílet zkušenosti mě baví. Sdílet ty, které jsem nabyla na své stáži po floridských hospicích, mě baví dvojnásob. Workshop pro Ostravskou univerzitu, Katedru sociálních věd, jsem pojala jako neformální povídání, sdílení zkušeností a především inspiraci metodami, které fungují v zahraničí a u nás zatím příliš ne.

STAROPRAMEN - Návrh konceptu CSR

Návrh konceptu, jak přistupovat k tématu podpory neziskových organizací. Jak vybírat ty správné projekty, co zohlednit a jak se na téma dívat z pohledu dlouhobé strategie, která je v souladu s hodnotami firmy a jeji kulturou. Typický scénář, kterým začíná spolupráce s většinou firemních klientů.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V KDYNI - Stínování sociální pracovnice

Místní pečovatelská služba prochází procesem zkvalitňování svých služeb. Moje návštěva byla o stínování sociální pracovnice v terénu a zpětná vazba s podněty k rozvoji její práce.

NADAČNÍ FOND ČESKÉHO ROZHLASU - Workshop na míru k novému projektu

Kromě strategií, provázení a konzultací se věnuji i workshopům. Ten pro Nadační fond Českého rozhlasu byl specfický. Deset nevidomých a slabozrakých v rolích společníků starým a opuštěným lidem. To je klíčová idea, se kterou vzniká originální sociální podnik. S prvními zkušenostmi přichází první otazníky nad tématem smrti, hranic, vyrovnávní se s nečekanými situacemi. Právě na tohle téma jsme tři hodiny diskutovali.

HRADECKÝ MEMORIÁL - profesionalizace projektu

Nezapomínat na 17.listopad….připomínat si ho hudbou, obrazem, slovem….to je základní idea projektu „Hradecký memoriál“, který se účastní akceleračního programu v pražském HUBu, kde jsem mentorkou. I tady se moje práce dotýká toho, jak projekt rozvíjet, jak komunikovat, a kde hledat partnery.

NEO CENTRUM - koncept komunikační strategie

Kokain, alkohol, vyhoření. Důsledky vysokého pracovního tempa a stresu. Téměr v každé firmě najdete manažera, který má takovou zkušenost. O ničem z toho se v byznysu otevřeně nemluví. To všechno umí řešit Neo centrum. Nabízí naprostou anonymitu, komfort i vysokou kvalitu služeb díky týmu terapeutů s mnohaletými zkušenostmi. Místo pro vrcholové manažery i pro ty, kteří očekávají nadstandardní přístup. Jak o možnostech léčby mluvit s potenciálními klienty a jejich zaměstnavateli? Úkol pro mě.

CENTRUM ROSA - analýza fundraisingových příležitostí

Moderní domov pro seniory, přirozená propojenost s místní komunitou, inspirace zahraničím, respekt k individualitě člověka… to všechno a mnohem víc je projekt Centrum Rosa v Kobylisích. Kde a jak na to shánět peníze, kde a jak o tom mluvit? Právě těmito otázkami jsem Centrum Rosa provázela.

CENTRUM NÁSLEDNÉ PÉČE MĚLNÍK - postavení multidisciplinárního sociálně-aktivizačního týmu

Co se vám vybaví, když se řekne „eldéenka“? Místo, kde umírají staří lidé? I mně. Proto jsem ráda za možnost spolupracovat s mělnickou nemocnicí, v jejímž vedení jsou lidé, kteří skutečně stojí o změnu. Z místa, kam se chodí zemřít děláme místo, odkud se bude vracet zpět do života. Moje role je spojená s návrhem dílčích kroků, zpracováním projektového plánu, nastavením identity a supervizí nad realizací jednotlivých kroků.

EZRA - realizace mezinárodní konference

Komplexní domácí péče EZRA patří pod Židovskou obec a poskytuje více než patnáct let kvalitní zdravotní a sociální služby pro seniory. Společně realizujeme projekt konference s názvem „Péče o seniory – inspirujte se!“, která proběhne v říjnu v Praze a má za cíl ukázat nové přístupy a možnosti v práci se seniory.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU - přednášky pro studenty

„Jak na změnu vnímání značky ve zdravotním a sociálním sektoru?“ to bylo téma mých tří přednášek pro místní studenty. Vše demonstrováno na projektu mělnické nemocnice s možností aktivně se formou stáže zapojit a své nápady realizovat.