PROJEKTY 2017

CENTRUM KAMENICKÁ - koordiátorka dobrovolníků a aktivit

36 klientů, průměrný věk 90 let. Sociálně odlehčovací centrum v Praze na Letné a můj návrat ke kořenům, k přímé práci. Za méně peněz jsem nikdy nepracovala, ale víc jsem nikdy nedostala. Pravidelné páteční pečení, aktivity s dobrovolníky i masáže rukou a smyslová stimulace lidí s rozvinutou demencí. Jeden z mých nejoblíbenějších projektů.

Kromě přímé práce jsem se věnovala komunikaci a fundraisingu. Výsledkem je 500 nových fanoušků na Facebooku, 15 nových dobrovolníků, vítězství v anketě „Nejlepší na sedmičce“ a také partneři s dary a podporou ve výši bezmála 400.000 korun.

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI - analýza stávajících projektů zaměřených na integraci vězňů

Jak zabránit tomu, aby se vězni po ukončení výkonu trestu nevraceli zpět do vězení? I na tuto otázku jsem při své práci hledala odpověď a čerpala ze svých zkušeností z práce s lidmi po odchodu z dětského domova. Výstupem je zmapování stávající situace a návrh kroků, které mají po rozpracování vést k tomu, aby práce s vězni byla kontinuální a zahrnovala dobu před propuštěním i po něm.

PRAHA 7 - zpracování informační brožury o dobrovolnictví

Pro Městskou část Praha 7 jsem zpracovávala informační brožuru o dobrovolnictví, která má za cíl motivovat místní seniory k tomu, aby se stali dobrovolníky. Jak na to, kde hledat, na co si dát pozor a proč vůbec být dobrovolníkem. To jsou klíčová témata.

NADACE ANTONIKA - manažerka projektu

Krátká ale zajímavá zkušenost. Moje role spojená s nastavením klíčových témat nadace, přípravou projektového plánu, rozpočtu, časového harmonogramu i přípravou a realizací grantového řízení.

ELPIDA - workshopy pro seniory

Organizace, která už více než deset let říká, že stárnout se dá a má aktivně. Pořádají vzdělávací kurzy, skvělé akce, pletou ponožky a občas spolupracujeme. V roce 2017 jsem pro ně přednášela téma „Jak se stát dobrovolníkem“, kam se přišlo inspirovat několik aktivních seniorek. A také jsem psala články do časopisu Vital, o stáří a o stárnutí.

CEDR V KRÁSNÉ LÍPĚ - PR workshopy

Organizace, v níž jsem byla v roli experta na PR. Mnoho společně strávených hodin při přednáškách o komunikaci, mnoho hodin strávených hledáním odpovědí na to, kde a jak téma komunikovat. Hledání odpovědi na otázky, kde jsme, co umíme a co chceme.

DESIGN FRIENDLY - konzultace byznys plánu

Pro začátek jakéhokoliv projektu je nejzásadnější vůle a nadšení. A taky vědět, co chci. To platí pro podnikání i neziskovku. A proto jsem mluvila na setkání čerstvě vystudovaných interiérových designérek. Sdílet příběh a dodat odvahu byl můj úkol.