ORGANIZACE

Mám srdce sociálního pracovníka a manažerskou hlavu. Chci, aby neziskovky byly sebevědomé, profesionální a fungovaly efektivně. Jako manažerka a fundraiserka se téměř dvacet let pohybuji mezi firmami a neziskovkami – vím, co potřebují slyšet firmy a vím, co musí umět neziskovky.

Gabriela Drastichová

NADAČNÍ FOND ČESKÉHO ROZHLASU
Gabriela Drastichová
ředitelka NF

“Simona se prolíná velkou částí mého profesního života a vždy v roli člověka, který čeří vody, nabízí nové pohledy, narovnává pokřivené a posiluje efektivní. Do projektů vnáší lidskost, odvahu a vytrvalost. Simona nám v Nadačním fondu Českého rozhlasu pomáhala s designem služby Návštěvy POTMĚ a se supervizemi a školením terénních pracovníků se zrakovým postižením. Spolupracovala jsem s ní i v rámci akceleračního programu VŠEM, kde Simona připravovala studentské týmy na samostatnou práci na projektech sociálně inovačního charakteru. Simona je skvělou mentorkou, protože vás vede do uliček, které sama v životě prošla, je nohama na zemi a nenechá vás stavět vzdušné zámky.”

Jana Dobrkovská

CEREBRUM
Jana Dobrkovská
ředitelka

“Simona se objevila v zorném poli Cerebra, když jsme se jako organizace nedokázali rozhodnout jak správně uchopit naši touhu pomáhat osobám po poškození mozku jinak, nově. Pomohla s orientací v postupech, nakonec jsme zvolili přímé oslovování pečujících v nemocnicích a díky Simoně si víme rady s velkým projektem pro pečující. Na Simoně obdivuji její odhodlání, rozhled a noblesu se kterou vám pomůže doslova nakopnout motor a jet. Vděčíme jí za to, že nás potkáte v čekárnách pražských nemocnic a umíme vás oslovit, abychom co nejvíce pomohli. Neziskovému sektoru chybí profesionalita a firemní myšlení. Se Simonou se to lze naučit.” 

Andrea Tittelová

BÁTOR TÁBOR
Andrea Tittelová
regionální manažerka

“Simona je výnimočná žena v Českej republike. Spolupráca a priateľstvo so Simonou ma naučilo chápať skutočné poslanie a napĺňanie misie neziskovej orgánizacie. Ukázala mi ako myslieť srdcom. Pomohla mi prepájať dôležité firmy a partnerov pre úspech našej neziskovej organizácie. Je to žena, s ktorou je česť pracovať a vedieť pochopiť zmysluplný fundraising ešte do väčšej hĺbky. Som vďačná, že spoločne môžeme robiť zmeny v tejto krajine. Viem, že pre každú neziskovú organizáciu je Simona viac ako prínos. Simona je poklad, ktorý si treba v našom svete vážiť. Je to žena, ktorá so svojou organizáciu a schoponosťami pomôže vytvoriť odkaz vašej orgnaizácie a vás pre ďalšie generácie.”

Přehled projektů, na kterých jsem v uplynulých letech pracovala:

Změní jedno naše společné kafe něco? Změní. Zjistíte to podstatné.
Jestli jsem ten správný člověk pro vás a co je další krok, který máte udělat.