ORGANIZACE

Během studia, při studiu, po studiu… svou původní vizi, být sociální pracovnice, jsem naplňovala v mnoha organizacích jako dobrovolnice, stážistka, studentka. Naučila jsem se vnímat o čem kde jaká práce je a co je důležité pro klienty. Naučila jsem se, že respekt a lidský vztah, jsou základem sociální práce. Naučila jsem se prezentovat daná témata tak, aby byla srozumitelná a odlehčená, ale ne zlehčená.

Dětský domov Klánovice, DD Dolní Počernice, DD Ledce, DD Nové Strašecí, Ústav pro mentálně postižené Markoušovice, Sananim, Klokánek, Internátní škola pro nevidomé a slabozraké, Nadace Terezy Maxové, Centrum drogové prevence a krizové pomoci, Úřad městské části Praha 8 – oddělení péče o dítě, Fond ohrožených dětí

Potkat se osobně, probrat vaše nápady a představy, zjistit, jestli si rozumíme. Změní jedno kafe něco? Možná ano, možná ne. Možná bude společné kafe důležitější pro mě než pro vás. Možná se definitivně rozhodnete s vaším projektem skončit, možná se rozhodnete definitivně začít.