ORGANIZACE

Petra Masopust Šachová

INSTITUT PRO RESTORATIVNÍ JUSTICI
Petra Masopust Šachová
předsedkyně

„Potřebujete fundraisingový plán, precizní výstupy a poskládat činnost vaší organizace do smysluplného celku? Pak potkáte Simonu a ono se to celé stane. Jak kdyby měla nějakou kouzelnou hůlku, kterou ve vaší mysli nejdříve rozvíří myšlenky, ze kterých se slova skládají do potřebných vět a na konci v ruce držíte něco z čeho se upřímně radujete. Víte, že jste za Simoniny pomoci vytvořili něco, o co se v dalším období můžete opřít, co má hloubku i jasnou strukturu a hlavně, co funguje. Celý tento proces pak probíhá přesně dle domluvy, v příjemné atmosféře a za notné dávky humoru. Říkám tomu ‚Podzim 2020 se Simonou‘. Bylo to skvělé, milé, vtipné, současně naprosto profesionální, efektivní, s precizním výsledkem. Simona vám dokáže pomoci nalézt cestu, má výbornou energii, drží slovo, jde k podstatě, dokáže se s vámi pro vaši věc nadchnout a přitom vás dovede přesně tam, kam potřebujete.“

Karolína Presová Replug Me

REPLUG ME
Karolína Presová
zakladatelka

„Simčiny zkušenosti, výzvy i výhry ve světě nezisku otevírají oči. Mně ukázala businessovou perspektivu na vedení neziskovky a vnesla do našich fundraisingových začátků řád a strukturu. Co ale na Simoně oceňuji nejvíce je to, jak propojuje životní moudro a filosofii s filantropií. Naučila jsem se od ní spoustu užitečného o přístupu k financím, partnerům, dárcům a vedením lidí. Byla jedním z prvních lidí, který se mi nebál věci říkat s lidskou upřímností napřímo, bez malování vzdušných zámků a to nás spojilo i na osobní rovině.“

Gabriela Drastichová

NADAČNÍ FOND ČESKÉHO ROZHLASU
Gabriela Drastichová
ředitelka NF

„Simona se prolíná velkou částí mého profesního života a vždy v roli člověka, který čeří vody, nabízí nové pohledy, narovnává pokřivené a posiluje efektivní. Do projektů vnáší lidskost, odvahu a vytrvalost. Simona nám v Nadačním fondu Českého rozhlasu pomáhala s designem služby Návštěvy POTMĚ a se supervizemi a školením terénních pracovníků se zrakovým postižením. Spolupracovala jsem s ní i v rámci akceleračního programu VŠEM, kde Simona připravovala studentské týmy na samostatnou práci na projektech sociálně inovačního charakteru. Simona je skvělou mentorkou, protože vás vede do uliček, které sama v životě prošla, je nohama na zemi a nenechá vás stavět vzdušné zámky.“

Andrea Tittelová

BÁTOR TÁBOR
Andrea Tittelová
regionální manažerka

„Simona je výnimočná žena v Českej republike. Spolupráca a priateľstvo so Simonou ma naučilo chápať skutočné poslanie a napĺňanie misie neziskovej orgánizacie. Ukázala mi ako myslieť srdcom. Pomohla mi prepájať dôležité firmy a partnerov pre úspech našej neziskovej organizácie. Je to žena, s ktorou je česť pracovať a vedieť pochopiť zmysluplný fundraising ešte do väčšej hĺbky. Som vďačná, že spoločne môžeme robiť zmeny v tejto krajine. Viem, že pre každú neziskovú organizáciu je Simona viac ako prínos. Simona je poklad, ktorý si treba v našom svete vážiť. Je to žena, ktorá so svojou organizáciu a schoponosťami pomôže vytvoriť odkaz vašej orgnaizácie a vás pre ďalšie generácie.“

Jana Dobrkovská

CEREBRUM
Jana Dobrkovská
ředitelka

„Simona se objevila v zorném poli Cerebra, když jsme se jako organizace nedokázali rozhodnout jak správně uchopit naši touhu pomáhat osobám po poškození mozku jinak, nově. Pomohla s orientací v postupech, nakonec jsme zvolili přímé oslovování pečujících v nemocnicích a díky Simoně si víme rady s velkým projektem pro pečující. Na Simoně obdivuji její odhodlání, rozhled a noblesu se kterou vám pomůže doslova nakopnout motor a jet. Vděčíme jí za to, že nás potkáte v čekárnách pražských nemocnic a umíme vás oslovit, abychom co nejvíce pomohli. Neziskovému sektoru chybí profesionalita a firemní myšlení. Se Simonou se to lze naučit.“ 

Přehled projektů, na kterých jsem v uplynulých letech pracovala: