FIRMY old

Firmy, které chtějí pomáhat smysluplně.

SQUIRE PATTON BOGGS - Hana Gawlasová

SQUIRE PATTON BOGGS - Hana Gawlasová

advokátka (partner)

Většina neziskovek přichází do firem s více či méně dobrým nápadem a chce ho finančně podpořit. Simona chce podpořit způsob, jakým spolupracují neziskovky a firmy jako takové. SIMONA PRACUJE JINAK. V DOBRÉM SLOVA SMYSLU JINAK. 

ABB - Magdalena Boušková

ABB - Magdalena Boušková

CSR manažerka

Spolupráce se Simonou byla výjimečná tím, že NABÍZELA PROFESIONÁLNÍ A STRATEGICKÉ PROPOJENÍ FIRMY A NEZISKOVKY. Kromě peněz jsme projektu darovali know-how svých zaměstnanců a zároveň je tak do projektu lépe vtáhli. Spolupráci se Simonou mohu velmi doporučit.

Petr Žídek - Executive/Psychology Coach

Petr Žídek - Executive/Psychology Coach

Simona má výjimečný dar. DOKÁŽE PROPOJOVAT DVA ZDÁNLIVĚ NESLUČITELNÉ SVĚTY. BYZNYS A NEZISK. Pokud potřebujete v korporaci strategicky vymyslet a smysluplně nastavit CSR projekt tak, aby ladily se zaměřením a zároveň i možnostmi vaší firmy, neznám nikoho lepšího.

INTERNATIONAL STUDY PROGRAMS - Zuzana Smith

INTERNATIONAL STUDY PROGRAMS - Zuzana Smith

HR coordinator

Chtěli jsme dělat smysluplné CSR, které nebude jen o tom někam posílat peníze. NAŠÍM CÍLEM BYLO KROMĚ GENEROVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ TAKÉ ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ, A TO NEJLÉPE TAK, ABY SE DANÁ ČINNOST VÁZALA K NAŠEMU BYZNYSU.  Pro mě byla volba Simony jakožto našeho CSR „guru“ jasná. Poté, co si management vyslechl pár návrhů různých organizací, ani pro ně nebylo těžké se rozhodnout a Simona se stala tím, kdo nám ve firmě nastavil CSR. Je důležité pomáhat, ale musí to dávat smysl, A TO SE NÁM SE SIMONOU PODAŘILO.

VAMED MEDITTERRA - Linda Zítová

VAMED MEDITTERRA - Linda Zítová

Ředitelka pro ošetřovatelskou péči

Simona působila v našem projektu na Oddělení následné péče Mělník po dobu cca 1 roku. Její rolí bylo navrhnout vhodné nástroje a postupy k naplnění naší vize. Velmi správně identifikovala, že zásadní byla změna v přístupu klíčových pozic a profilování nového multidisciplinárního týmu. Stávající a nový tým pak naučila spolupracovat s ohledem na cíl – spokojenost klientů/pacientů a jejich rodin. RÁDA BYCH NA SIMONĚ OCENILA JEJÍ NEBOJÁCNOST A ODHODLÁNÍ pro boj tzv. s větrnými mlýny a SCHOPNOST PŘESVĚDČIT A ARGUMENTOVAT. 

GE MONEY BANK - Markéta Vaňková

GE MONEY BANK - Markéta Vaňková

CSR manažerka

Se Simonou jsem se potkala jako CSR manažerka banky. Za velkou výhodu naší spolupráce považuji to, že SIMONA UMÍ NASLOUCHAT. NASLOUCHÁ KLIENTŮM, NASLOUCHÁ OBCHODNÍM PARTNERŮM, NASLOUCHÁ TOMU, CO REZONUJE ČESKOU SPOLEČNOSTÍ. Nejen díky tomu umí postavit most mezi neziskovým a firemním světem, přeložit oběma stranám potřeby a požadavky toho druhého a pomoct tak nastavit projekt, aby dával smysl dárcům, příjemcům, a hlavně měl reálný dlouhodobý dopad na koncové klienty.

SIEMENS - Karolína Kříženecká

SIEMENS - Karolína Kříženecká

Expert Lead Communications at ING. Dříve Communication Manager at Siemens

Se Simonou jsme dlouhé roky spolupracovaly při vyhodnocování a výběru projektů v rámci charitativního grantového programu společnosti Siemens – Fond pomoci. Pětičlenná komise se scházela vždy jednou měsíčně, aby z 20–30 projektů vybrala ty s největším potenciálem zasáhnout danou cílovou skupinu. Simony expertíza byla nejenom potřebným měřítkem, ale v jejím podání i rozvojovým prvkem pro všechny členy komise. SVOJÍ PRÁCI VĚŘÍ A PROTO JSOU ZA NÍ VIDĚT SKVĚLÉ VÝSLEDKY. 

Mezi ty nejvýznamnější, se kterými se mi podařilo navázat spolupráci, patří i tyto společnosti: