Logo Magazín Reportér

9 otázek pro Simonu Bagarovou v Magazínu Reportér na téma: Umění darovat

Ty tři dny, během kterých si Češi svépomocí ušili roušky, patří k přelomovým okamžikům české filantropie. Stejně tak okamžiky, kdy během pandemie dokázali v řadě českých měst a obcí spolupracovat lidé zcela odlišných profesí, generací a světonázorů, aby pomohli odvrátit katastrofu. Právě taková spolupráce dárců, odborníků, komunálních politiků a obyčejných lidí je vrcholem občanské angažovanosti.

CELÝ ROZHOVOR V PDF