Tři dny manažerského vzdělávání pro leadery neziskových organizací. Díky hlavnímu partnerovi http://global.aps-holding.com se kurzu může zúčastnit osm neziskových organizací. V rámci tří celodenních workshopů získají náhled na svou aktuální situaci i návod, jak s ní pracovat. Věnovat se budeme i fundraisingu a jak dělat PR bez PR manažera a poslední den se postaráme o to, aby všechny nabyté vědomosti uměly organizace uplatnit v praxi. http://www.managementproneziskovky.cz