Sociálně odlehčovací centrum, Praha Letná, 38 klientů, průměrný věk 90 let. Moje role: koordinátorka dobrovolníků. Volně přeloženo: Simono rozjeďte to tady. Tak jedu. Přeju si pro každého klienta jeho vlastního dobrovolníka, který bude svůj čas věnovat jen jemu, přeju si pro každého klienta jeho vlastní vozík, aby si je mezi sebou nemuseli půjčovat, přeju si, aby se tady potkávali generace, přeju si, aby to v centru žilo a pořád se něco dělo. Za míň peněz než tady jsem nikdy nepracovala, ale víc jsem toho nikdy nikde nedostala. Každý den v životě je zázrak. To vím dlouho. Ale tváří v tvář lidem, kterým je více než 90 dostává tohle uvědomění další rozměr. Děkuju, že se mi přímá práce s klienty zase vrátila do života. Přála jsem si to dlouho. Na Facebooku jsme tady centrum kamenická

dd